ข่าวสาร ข้อมูล สื่อต่างๆ ที่ข้อเกี่ยวกับกีฬาทุกชนิด

ประวัติกีฬาเซปักตะกร้อเป็นอย่างไร

ประวัติกีฬาเซปักตะกร้อ และความเป็นมา

การแข่งขันตะกร้อตะกร้อเป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมันใดแต่คาดว่าราวๆต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงมีการเล่นตะกร้อคนเล่นไม่จำกัดจำนวนเล่นเป็นหมู่หรือเดียวก็ได้ใช่หวายถักเป็นลูกตะกร้อปัจจุบันนิยมใช้ลูกตะกร้อพลาสติก

การเตะตะกร้อเป็นการเล่นที่ผู้เล่นได้ออกำลังกายทุกสัดส่วนฝึกความว่องไวความสังเกตมีไหวพริบทำให้มีบุคลิกภาพดีมีความสง่างามและการเล่นตะกร้อนั้นเป็นการนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้านั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงได้หลายเหตุผลดังนี้ 

ประวัติกีฬาตะกร้อในประเทศไทย

เรามีกฎหมายและวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการนำเอานักโทษใส่ลงไปในสิ่งกลมๆที่สานด้วยหวายให้ช้างนั้นเตะแต่สิ่งที่ช่วยในการสนับสนุนประวัติตะกร้อได้ดีคือในพระราชนิพนธ์เรื่องอเหนาของรัชกาลที่ 2 ในเร่องบางตอนที่กล่าวถึงตะกร้อและที่ระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ซึ่งเขียนเรื่องรามเกียรติ์ก็มีภาพการเล่นตะกร้อแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ โดยภูมิศาสตร์ของไทยเองก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ทราบประวัติของตะกร้อคือประเทศของเรานั้นอุดมไปด้วยไม้ไผ่ หวายคือคนไทยนั้นนิยมเอาหวายนั้นมานิยมนำมาสารด้วยไม้ไผ่หรือว่าสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงการเล่นพื้นบ้านด้วยอีกทั้งกีฬาตะกร้อในประเทศไทยก็มีหลายประเภท  อย่างเช่น ตะกร้อห่วง ตะกร้อวง และตะกร้อชิงธงและก็มีการแสดงตะกร้อต่างซึ่งการเล่นตะกร้อของประเทศอื่นนั้นไม่เล่นเหมือแบบของไทยเรา

เพราะว่าไทยเรานั้นมีการเล่นในรูปแบบหลายรูปแบบซึ่งการเล่นตะกร้อนั้นมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบในการทำจากสมัยแรกเป็นผ้า หนังสัตว์ หวาย จนมาถึงประเภทสังเคราะห์พลาสติก ความหมายของตะกร้อนั้นคือลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาสำหรับพลาสติก 

วิวัฒนาการการเล่นกีฬาตะกร้อ 

การเล่นตะกร้อได้มีวิฒนาการในการเล่นมาอย่างต่อเนื่องในสมัยแรกๆก็เป็นเพียงการช่วยกันเตะลูกไม่ให้ตกลงพื้นต่อมามีการชำนาญและหลีกหนีความจำเจก็คงมีการเล่นแบบว่าเอาศรีษะ เข่า  ศอก ไหล่ มีการจัดเพิ่มท่าให้ยากและสวยงามขึ้นตามลำดับ จากนั้นก็ตกลงกติกาการเล่นโดยเอื้ออำนวยต่อผู้เล่นเป็นส่วนรวม อาจแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่แต่คงมีความใกล้เคียงกันมากพอสมควร ตะกร้อนั้นมีหลายประเภท เช่น ตะกร้อข้ามตาข่าย  ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อพลิกแพลงเป็นต้น  

 

ขอขอบคุณเรื่องราวจาก วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย