Tag: ชําระภาษีรถยนต์

ชําระภาษีรถยนต์และต่อใบขับขี่กรมขนส่งทางบกให้ทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

             มีข้อมูลออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งทางบกเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในการทำธุรกรรมที่กรมขนส่งว่าในขณะนี้กรมขนส่งทางบกนั้นได้มีการปิดการบริการบางรายการดังนั้นประชาชนสามารถเช็คข้อมูลก่อนได้ว่าในขณะนี้บริการไหนบ้างที่ประชาชนสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้หรือบริการไหนบ้างที่ในขณะนี้ต้องไปที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น

           เนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสในรอบที่ 2 นี้ ส่งผลทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและลดการกระจายของเชื้อไวรัส covid ทางกรมขนส่งทางบกจึงได้มีการเปิดการบริการผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่กรมขนส่งทางบก 

          ถ้าหากให้บริการทุกอย่างตามปกติคาดว่าประชาชนจะพากันเดินทางมาใช้บริการที่กรมขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากที่นี่ได้ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจึงมีบริการที่เป็นการชำระภาษีรถยนต์รวมถึงภาคประชาชนคนไหนที่จะต้องการต่อใบอนุญาตขับขี่ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกและทำผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย 

        ในขณะนี้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำใบขับขี่นั้นมีการปิดทำรายการอยู่ซึ่งมีการปิดมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคมเป็นต้นมาและยังไม่มีการกำหนดวันที่จะเปิดให้บริการอีกดังนั้นหากลูกค้าคนไหนพี่จะทำธุรกรรมทั้ง 2 ธุรกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกเท่านั้น    ใครก็ตามสำหรับใครที่ต้องการชําระภาษีรถยนต์ที่ต้องเสียเป็นประจำปีนอกจากชำระผ่านทางเว็บไซต์แล้วยังสามารถชำระผ่านช่องทางอื่นก็ได้อย่างเช่น Counter สำนักงานต่างๆซึ่งตามสถานที่ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีจุดคัดกรองและจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนดังนั้นจึงสามารถไปชำระตามจุดต่างๆนั้นก็ได้ 

           นับได้ว่าในขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังตื่นตัวกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เพราะจะส่งผลดีต่อทั้งประชาชนและต่อตัวของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆนั้นเองที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากันเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อไวรัสจากผู้ที่มาติดต่อพี่อาจจะมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากแล้วทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดความหนาแน่นซึ่งโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนั้นเป็นไปได้สูง

            เพราะในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากกว่าหมื่นคนแล้วและส่วนใหญ่นั้นก็ติดกันมาจากแหล่งต่างๆที่เป็นแหล่งรวมคนอยู่อย่างนั้นแน่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบ่อนการพนัน  ซื้อตามตลาดต่างๆ  ดังนั้นสถานที่ราชการที่ผู้คนมักจะไปใช้บริการค่อนข้างเยอะจึงเป็นอีกหนึ่งแรงที่เสี่ยงสูงมากที่จะทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแพร่เชื้อได้นั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย      gclub slot ทดลองเล่น